Sara Grandi

Psykoterapi

Välkommen


Mottagningen är valbar inom  Vårdval Psykoterapi för

PDT Psykodynamisk terapi.


Jag erbjuder även privat psykoterapi

Jag är legitimerad psykolog och har utbildning i:

PDT Psykodynamisk terapi

APT Affektfokuserad psykoterapi

KBT Kognitiv beteendeterapi

CFT Compassionfokuserad terapi

Mindfulness