Sara Grandi

Psykoterapi

Välkommen


Jag erbjuder  privat psykoterapi

Jag är legitimerad psykolog och har utbildning i:

PDT Psykodynamisk terapi

APT Affektfokuserad psykoterapi

KBT Kognitiv beteendeterapi

CFT Compassionfokuserad terapi

Mindfulness


Mottagningen tar inte längre emot  nya Remisser inom Vårdval Psykoterapi